سایبان بازویی , مفصلی یا فنری
ژوئن 14, 2017
تاریخچه سایبان و چادر
ژوئن 18, 2017

سوالات متداول سایبان و چادر

سوالات پرسیده شده پیرامون سایبان و چادر

آیا مواد به کار رفته در انواع چادر مغازه متفاوت است ؟

بله . یکی از تفاوت های اصلی بین انواع چادر مغازه ها جنس ماده استفاده شده در چادر می باشد که البته به نسبت آن قیمت چادر نیز تغییر می کند .

فاکتور های اصلی در تولید سایبان و چادر چیست ؟

محل نصب سایبان و چادر ، همچنین مدل سازه چادری و مواد به کار رفته در سازه چادری

آیا شما در زمینه چادرهای مسافرتی نیز فعالیت می کنید ؟

بله.شرکت ما انواع چادر و سایبان مسافرتی را مطابق با سلیقه مشتری و در اسرع وقت تولید کرده و ته مشتری تحویل می دهد .

آیا شما چادرهای امدادی هم تولید می کنید ؟

بله.شرکت ما انواع چادر و سایبان امدادی را  تولید  می کند .

آیا شما در زمینه سایبان پارکینگ نیز فعالیت می کنید ؟

بله.شرکت ما انواع چادر و سایبان پارکینگ را  تولید  می کند